Érctellér

Érctelér-sugárzás és Rétegződés-sugárzás

Érctelér
A föld mélyén található kisebb nagyobb ércfelhalmozódások, min egy lencse koncentrálják földünk természetes kisugárzását. Ezen földsugárzás előfordulása ércben gazdag hegységekben igen gyakori, de megjelenésével sík területeken is számolni kell. Káros sugárzása közel esik a vízérsugárzások frekvenciájához. Szervezetre gyakorolt hatása a törésvonal-sugárzáshoz hasonló és igen intenzív.

Talajrétegződés
Különböző talajrétegek találkozásakor, talaj gyűrődések hatására keletkező sugárzás.
Képes eltéríteni az alatta meghúzódó vízerek sugárzását, illetve törésvonal sugárzást is kelthet.

Sugárzásukban tartózkodni tilos!

Lakások, hálószobák, irodák felmérésekor feltétlenül figyelmet kell fordítani felderítésükre!Érctelér-sugárzás és rétegződés-sugárzás radiesztéziai eszközökkel végzett földsugárzás méréssel kimutatható. Megjelenéseik esetén ki kell mozdítani a sugárzási zónából a fekhelyet illetve az ülőhelyet.

Egészségre gyakorolt hatásai .Elsősorban daganatok és gyulladások okozói lehetnek.
Élettani hatásaik közel állnak a törésvonalak megbetegítő hatásaihoz